Obchodní právo

 • vymáhání pohledávek
 • sepis a kontrola a posouzení smluv o převodu obchodního podílu, smluv o dílo, kupních smluv, smluv o nájmu prostor sloužících podnikání,
 • společenské smlouvy a stanovy, provedení změn v obchodních korporacích (rejstříkové právo)
Občanské právo
Občanské právo

Občanské právo

 • byty, nebytové prostory, nemovitosti (smlouva nájemní a podnájemní, společný nájem bytu, výpovědi, vyklizení bytů, SVJ, bytová družstva, převody nemovitostí včetně možnosti využití advokátní úschovy za zvýhodněných cenových podmínek, věcná břemena, vymáhání nedoplatků nájemného, úhrad za služby, příspěvků do fondu oprav, problematika spoluvlastnictví)
 • vymáhání pohledávek (návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu se sníženým soudním poplatkem, spolupráce s exekutorskými úřady)
 • sepis návrhů, smluv, žalob
 • zastoupení v soudním řízení

Pracovní právo

 • spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • ukončení pracovního poměru (výpověď, dohody, okamžité zrušení pracovního poměru atp.)
 • vymáhání dlužné mzdy, náhrady mzdy
Pracovní právo
Rodinné právo

Rodinné právo

 • rozvody sporné i nesporné
 • péče o nezletilé (výchova, výživné, styk s dětmi)
 • vypořádání společného jmění manželů

Advokátní úschovy listin i peněz

Pro úschovu peněz je zřízen samostatný depozitní úschovní účet u Komerční banky a.s.

Úřední ověřování podpisů

Naše kancelář má uzavřeno pojištění odpovědnosti Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, stanoví způsob mimosoudního řešení sporů vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi klientem – spotřebitelem a advokátem, kterým je pověřena Česká advokátní komora. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Advokátní kancelář JUDr. Petr Szabo