Ceny právních služeb jsou účtovány v souladu s advokátním tarifem (vyhl. č. 177/1996 Sb.). Vedle nároku na odměnu jsou účtovány skutečné výdaje (soudní a správní poplatky, cestovné atp.). Odměna i hotové výdaje podléhají DPH ve výši 21 %.

Odměna je vždy individuálně sjednána dohodou s klientem před poskytnutím právních služeb tak, aby odpovídala zejména hodnotě věci a její předpokládané časové náročnosti. Prvotní kratší a orientační konzultace, pokud jejím výsledkem není věcné řešení případu, není zpravidla účtována. Při vymáhání pohledávek jsou předem účtovány individuálně pouze minimální zálohy a náklady právního zastoupení hradí ve většině případů až dlužník společně s úspěšně vymoženou pohledávkou.

Advokátní úschovna