JUDr. Petr Szabo


Advokát JUDr. Petr Szabo získal právnické vzdělání studiem v letech 1984 – 1988 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze složením státní závěrečné zkoušky v roce 1988. Do roku 1988 pracoval jako podnikový právník. Od roku 1994 nejdříve jako člen Komory komerčních právníků a od roku 1996 jako člen České advokátní komory provozuje vlastní kancelář ve Strakonicích a působí jako samostatný advokát. U České advokátní komory je evidován pod číslem 07503.

Mgr. Daniela Žáková


Právník Mgr. Daniela Žáková získala právnické vzdělání studiem v letech 1996 – 2002 na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni složením státní závěrečné zkoušky v roce 2002. V letech 2002 – 2012 pracovala jako exekutorský koncipient na Exekutorském úřadě ve Strakonicích a od r. 2013 jako právník v advokátní kanceláři JUDr. Petra Szabo.

Ilona Turková


Asistentka advokáta

Advokátní kancelář JUDr. Petr Szabo


  • Školní 225 386 01 Strakonice

  • +420 383 324 762

  • +420 720 999 054

  • szabo@akszabo.cz