Advokátní kancelář Strakonice

Advokátní kancelář se specializuje na právo obchodní a občanské, a to zejména na právo korporátní, právo nemovitostní a bytové, a vymáhání pohledávek. Nabízíme široké spektrum právních služeb od konzultací, přes sepis listin, smluv a dokumentů až po zastupování před soudy. V případě potřeby komplexnějšího řešení jsou do týmu přibíráni další odborníci právnických profesí, resp. advokáti, právníci, ale i neprávnických profesí.

Pracovní právo
Obchodní právo
Spolupracujeme s několika spřátelenými advokátními kancelářemi a jsme schopni zajistit mj. služby soudního znalce, notáře, daňového poradce nebo exekutora. Při poskytování právních služeb je vždy dán důraz na veškeré specifické požadavky klienta a důraz je kladen rovněž na optimalizaci nákladů spojených s poskytovanými službami. Naše kancelář je aktivní především v českém právním prostředí a nabízí služby na vysoké odborné a profesionální úrovni, s cílem budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty, a poskytování služeb, které budou splňovat či překračovat jejich očekávání. Samozřejmostí je zachování diskrétnosti klientem sdělených informací, soustavné komplexní vzdělávání, přístup k nejnovějším trendům, respekt, spolehlivost, důvěra a loajalita.

Kontakty

Advokátní kancelář JUDr. Petr Szabo

Pracovní doba asistentky advokáta:

pondělí – pátek 9:00 – 15:00 hod.
polední přestávka 11:00 – 12:00 hod.
Pracovní doba advokáta se řídí možnostmi advokáta a potřebami klientů. K jednání je třeba se předem objednat.

Kontaktujte nás