Advokátní služby Strakonice

 
 

Obchodní právo

 
 • vymáhání pohledávek
 • sepis a kontrola a posouzení smluv o převodu obchodního podílu, smluv o dílo, kupních smluv, smluv o nájmu prostor sloužících podnikání,
 • společenské smlouvy a stanovy, provedení změn v obchodních korporacích (rejstříkové právo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občanské právo

 
 • byty, nebytové prostory, nemovitosti (smlouva nájemní a podnájemní, společný nájem bytu, výpovědi, vyklizení bytů, SVJ, bytová družstva, převody nemovitostí včetně možnosti využití advokátní úschovy za zvýhodněných cenových podmínek, věcná břemena, vymáhání nedoplatků nájemného, úhrad za služby, příspěvků do fondu oprav, problematika spoluvlastnictví)
 • vymáhání pohledávek (návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu se sníženým soudním poplatkem, spolupráce s exekutorskými úřady)
 • sepis návrhů, smluv, žalob
 • zastoupení v soudním řízení
 
 
 
 
 

Pracovní právo

 
 • spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • ukončení pracovního poměru (výpověď, dohody, okamžité zrušení pracovního poměru atp.)
 • vymáhání dlužné mzdy, náhrady mzdy
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodinné právo

 
 • rozvody sporné i nesporné
 • péče o nezletilé (výchova, výživné, styk s dětmi)
 • vypořádání společného jmění manželů
 
 
 
 
 
 
 
Advokátní úschovy listin i peněz, pro úschovu peněz je zřízen samostatný depozitní úschovní účet u Komerční banky a.s.

Úřední ověřování podpisů

Naše kancelář má uzavřeno pojištění odpovědnosti Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, stanoví způsob mimosoudního řešení sporů vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi klientem – spotřebitelem a advokátem, kterým je pověřena Česká advokátní komora. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.
 
 
 

Certifikát o pojištění kanceláře

 
Certifikát o pojištění kanceláře